More

  Định nghĩa lãnh đạo là gì?

  Từ “lãnh đạo là gì” có thể mang đến cho tâm trí nhiều hình ảnh khác nhau. Ví dụ:

  • Một nhà lãnh đạo chính trị, theo đuổi một mục đích cá nhân, đam mê.
  • Một nhà thám hiểm, khai phá một con đường xuyên qua rừng rậm để những người còn lại trong nhóm đi theo.
  • Một giám đốc điều hành, phát triển chiến lược của công ty để đánh bại đối thủ.

  Các nhà lãnh đạo giúp bản thân và những người khác làm những điều đúng đắn. Họ định hướng, xây dựng một tầm nhìn đầy cảm hứng và tạo ra một cái gì đó mới. Lãnh đạo là về việc vạch ra nơi bạn cần đến để “chiến thắng” với tư cách là một nhóm hoặc một tổ chức; và nó là năng động, thú vị và truyền cảm hứng.

  Tuy nhiên, trong khi các nhà lãnh đạo đặt ra định hướng, họ cũng phải sử dụng các kỹ năng quản lý để hướng dẫn người dân của họ đến đúng đích, một cách trơn tru và hiệu quả.

  Trong bài viết này, để trả lời câu hỏi lãnh đạo là gì, chúng tôi sẽ tập trung vào quá trình lãnh đạo. Cụ thể, chúng ta sẽ thảo luận về mô hình “lãnh đạo chuyển đổi”. Mô hình này nêu bật suy nghĩ có tầm nhìn và mang lại sự thay đổi, thay vì các quy trình quản lý được thiết kế để duy trì và cải thiện đều đặn hiệu suất hiện tại.

  Khám phá những phẩm chất sẽ khiến bạn nổi bật giữa đám đông.

  Ghi chú

  Lãnh đạo có nghĩa là những điều khác nhau đối với những người khác nhau trên khắp thế giới và những điều khác nhau trong các tình huống khác nhau. Ví dụ, nó có thể liên quan đến lãnh đạo cộng đồng, lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo chính trị và lãnh đạo các nhóm vận động.

  Bài viết này tập trung vào mô hình lãnh đạo cá nhân phương Tây, và thảo luận về lãnh đạo tại nơi làm việc hơn là trong các lĩnh vực khác.

  “Lãnh đạo là nghệ thuật khiến người khác làm điều gì đó bạn muốn làm bởi vì anh ta muốn làm điều đó.”

  – Dwight D. Eisenhower

  Định nghĩa lãnh đạo là gì

  Theo ý tưởng của lãnh đạo chuyển đổi , một nhà lãnh đạo hiệu quả là một người làm như sau:

  1. Tạo ra một tầm nhìn đầy cảm hứng về tương lai.
  2. Thúc đẩy và truyền cảm hứng cho mọi người tham gia với tầm nhìn đó.
  3. Quản lý chuyển giao của tầm nhìn.
  4. Huấn luyện và xây dựng một đội ngũ, để nó có hiệu quả hơn trong việc đạt được tầm nhìn.

  Lãnh đạo tập hợp các kỹ năng cần thiết để làm những việc này. Chúng ta sẽ xem xét từng yếu tố chi tiết hơn.

  Tạo ra một tầm nhìn đầy cảm hứng về tương lai

  Trong kinh doanh, một tầm nhìn là một mô tả thực tế, thuyết phục và hấp dẫn về nơi bạn muốn ở trong tương lai. Tầm nhìn cung cấp phương hướng, đặt ưu tiên và cung cấp điểm đánh dấu để bạn có thể biết rằng bạn đã đạt được những gì bạn muốn đạt được.

  Để tạo ra tầm nhìn, các nhà lãnh đạo tập trung vào thế mạnh của một tổ chức bằng cách sử dụng các công cụ như Năm Lực lượng của Porter , Phân tích PEST , Phân tích USP , Phân tích năng lực cốt lõiphân tích SWOT để phân tích tình hình hiện tại của họ. 

  Họ nghĩ về cách ngành công nghiệp của họ có khả năng phát triển và cách các đối thủ của họ có khả năng ứng xử. Họ nhìn vào cách họ có thể đổi mới thành công và định hình các doanh nghiệp và chiến lược của họ để thành công trong các thị trường trong tương lai. 

  Và họ kiểm tra tầm nhìn của mình bằng nghiên cứu thị trường phù hợp và bằng cách đánh giá các rủi ro chính bằng các kỹ thuật như Phân tích kịch bản .

  Do đó, lãnh đạo là gì, lãnh đạo là người chủ động – giải quyết vấn đề, nhìn về phía trước và không hài lòng với mọi thứ như hiện tại.

  Một khi họ đã phát triển tầm nhìn của họ, các nhà lãnh đạo phải làm cho họ hấp dẫn và thuyết phục. Một tầm nhìn hấp dẫn là một thứ mà mọi người có thể nhìn thấy, cảm nhận, hiểunắm lấy

  Các nhà lãnh đạo hiệu quả cung cấp một bức tranh phong phú về tương lai sẽ như thế nào khi tầm nhìn của họ đã được hiện thực hóa. Họ kể những câu chuyện đầy cảm hứng và giải thích tầm nhìn của họ theo những cách mà mọi người có thể liên quan.

  Ở đây, lãnh đạo kết hợp khía cạnh phân tích của sáng tạo tầm nhìn với niềm đam mê của các giá trị được chia sẻ, tạo ra thứ gì đó thực sự có ý nghĩa với những người được lãnh đạo.

  Tạo động lực và truyền cảm hứng cho mọi người

  Một tầm nhìn hấp dẫn cung cấp nền tảng cho lãnh đạo. Nhưng đó là khả năng thúc đẩy và truyền cảm hứng cho những người giúp họ đưa ra tầm nhìn đó.

  Ví dụ, khi bạn bắt đầu một dự án mới, có lẽ bạn sẽ có rất nhiều tâm huyết với nó, vì vậy, thật dễ dàng để giành được sự hỗ trợ cho nó ngay từ đầu. Tuy nhiên, có thể khó tìm ra cách để giữ cho tầm nhìn của bạn truyền cảm hứng sau khi sự nhiệt tình ban đầu mất dần, đặc biệt là nếu nhóm hoặc tổ chức cần thực hiện những thay đổi đáng kể trong cách thực hiện. 

  Các nhà lãnh đạo nhận ra điều này và họ làm việc chăm chỉ trong suốt dự án để kết nối tầm nhìn của họ với nhu cầu, mục tiêu và nguyện vọng cá nhân của mọi người.

  Một trong những cách quan trọng họ làm điều này là thông qua Lý thuyết Kỳ vọng . Các nhà lãnh đạo hiệu quả liên kết với nhau hai kỳ vọng khác nhau:

  1. Kỳ vọng rằng làm việc chăm chỉ sẽ dẫn đến kết quả tốt.
  2. Kỳ vọng rằng kết quả tốt dẫn đến phần thưởng hoặc ưu đãi hấp dẫn.

  Điều này thúc đẩy mọi người làm việc chăm chỉ để đạt được thành công, vì họ mong đợi được hưởng phần thưởng – cả nội tại và bên ngoài – kết quả là.

  Các cách tiếp cận khác bao gồm khôi phục tầm nhìn về lợi ích mà nó sẽ mang lại cho khách hàng của nhóm và tận dụng các cơ hội thường xuyên để truyền đạt tầm nhìn theo cách hấp dẫn và lôi cuốn.

  Điều đặc biệt hữu ích ở đây là khi các nhà lãnh đạo có quyền lực chuyên gia . Mọi người ngưỡng mộ và tin tưởng vào những nhà lãnh đạo này bởi vì họ là chuyên gia trong những gì họ làm. Họ có uy tín và họ đã giành được quyền yêu cầu mọi người lắng nghe họ và làm theo họ. Điều này giúp các nhà lãnh đạo này dễ dàng hơn nhiều trong việc thúc đẩy và truyền cảm hứng cho những người họ lãnh đạo.

  Các nhà lãnh đạo cũng có thể thúc đẩy và gây ảnh hưởng đến mọi người thông qua sức thu hút và sức hấp dẫn tự nhiên của họ, và thông qua các nguồn sức mạnh khác , chẳng hạn như sức mạnh để trả tiền thưởng hoặc giao nhiệm vụ cho mọi người. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo giỏi không phụ thuộc quá nhiều vào các loại quyền lực này để thúc đẩy và truyền cảm hứng cho người khác.

  Quản lý phân phối tầm nhìn

  Đây là lĩnh vực lãnh đạo liên quan đến quản lý .

  Các nhà lãnh đạo phải đảm bảo rằng công việc cần thiết để cung cấp tầm nhìn được quản lý đúng cách – hoặc bởi chính họ, hoặc bởi một người quản lý tận tâm hoặc nhóm quản lý mà người lãnh đạo giao trách nhiệm này – và họ cần đảm bảo rằng tầm nhìn của họ được giao thành công.

  Để làm điều này, các thành viên trong nhóm cần có các mục tiêu hiệu suất được liên kết với tầm nhìn chung của đội. Bài viết của chúng tôi về Quản lý hiệu suất và KPIs (Các chỉ số hiệu suất chính) giải thích một cách để làm điều này và phần Quản lý dự án của chúng tôi giải thích một cách khác. 

  Và, để quản lý việc cung cấp tầm nhìn hàng ngày, quản lý bằng cách lang thang khắp nơi (MBWA) phương pháp tiếp cận giúp đảm bảo rằng những gì sẽ xảy ra, thực sự xảy ra.

  Các nhà lãnh đạo cũng cần đảm bảo rằng họ quản lý sự thay đổi hiệu quả, điều này giúp đảm bảo rằng những thay đổi cần thiết để cung cấp tầm nhìn được thực hiện trơn tru và triệt để, với sự hỗ trợ và hỗ trợ của những người bị ảnh hưởng.

  Huấn luyện và xây dựng đội ngũ để đạt được tầm nhìn

  Phát triển cá nhân và nhóm là các hoạt động quan trọng được thực hiện bởi các nhà lãnh đạo chuyển đổi. Để phát triển một nhóm, các nhà lãnh đạo trước tiên phải hiểu được động lực của nhóm. 

  Một nhà lãnh đạo sau đó sẽ đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm có các kỹ năng và khả năng cần thiết để thực hiện công việc của họ và đạt được tầm nhìn. Họ làm điều này bằng cách cho và nhận phản hồi thường xuyên, và bằng cách đào tạo và huấn luyện  người để cải thiện hiệu suất cá nhân và nhóm.

  Lãnh đạo cũng bao gồm tìm kiếm tiềm năng lãnh đạo ở những người khác. Bằng cách phát triển các kỹ năng lãnh đạo trong nhóm của bạn, bạn tạo ra một môi trường nơi bạn có thể tiếp tục thành công trong dài hạn. Và đó là một thước đo thực sự của sự lãnh đạo tuyệt vời.

  Hiểu rõ từ “lãnh đạo là gì” và “nhà lãnh đạo là gì”

  Các từ “lãnh đạo” và “nhà lãnh đạo” thường được sử dụng không chính xác để mô tả những người thực sự đang quản lý. Những cá nhân này có thể có tay nghề cao, giỏi trong công việc và có giá trị đối với các tổ chức của họ – nhưng điều đó chỉ khiến họ trở thành những người quản lý xuất sắc chứ không phải là nhà lãnh đạo.

  Vì vậy, hãy cẩn thận với cách bạn sử dụng các thuật ngữ và đừng cho rằng những người có “lãnh đạo” trong chức danh công việc của họ, những người tự mô tả là “lãnh đạo” hoặc thậm chí các nhóm được gọi là “nhóm lãnh đạo” đang thực sự tạo ra và mang lại sự thay đổi. .

  Một mối nguy hiểm đặc biệt trong những tình huống này là những người hoặc tổ chức đang được quản lý bởi một cá nhân hoặc nhóm như vậy nghĩ rằng họ đang bị dẫn dắt; Nhưng họ thì không. Thực sự có thể không có sự lãnh đạo nào cả, không ai đặt ra một tầm nhìn và không ai được truyền cảm hứng. Điều này có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng trong dài hạn.

  Vậy lãnh đạo là gì?

  Lãnh đạo có thể khó xác định và nó có nghĩa là những điều khác nhau cho những người khác nhau.

  Trong mô hình lãnh đạo chuyển đổi, các nhà lãnh đạo đặt ra định hướng và giúp bản thân và những người khác làm điều đúng đắn để tiến lên. Để làm điều này, họ tạo ra một tầm nhìn đầy cảm hứng, và sau đó thúc đẩy và truyền cảm hứng cho những người khác để đạt được tầm nhìn đó. 

  Họ cũng quản lý việc cung cấp tầm nhìn, trực tiếp hoặc gián tiếp, và xây dựng và huấn luyện các đội của họ để làm cho họ mạnh hơn bao giờ hết.Lãnh đạo hiệu quả là về tất cả những điều này – và thật thú vị khi là một phần của hành trình này!

  Henry Duc Manh lược dịch từ mindtools.com

  Ads

  Bài viết mới

  Liên kết web

  Related Stories

  Stay on op - Ge the daily news in your inbox